Revolučná sociálna sieť

Vitajte na stránke o Revolučnej sociálnej sieti (ďalej RSS). Táto sieť pozostáva z webových serverov, ktoré sú nositeľmi aplikácie RSS a taktiež reprezentujú jednotlivého použivateľa aplikácie. Táto (aplikácia) sa inštaluje a aktualizuje zo stránky RSS, na ktorej sa použivateľ registruje pričom v rámci profilu je dohľadateľná adresa jeho servera - aplikáciou RSS. Aplikácia sa dá využívať na vlastnom webovom priestore (WP) alebo si ho (WP) používateľ môže zakúpiť na stránke RSS, kam mu bude aplikácia RSS nainštalovaná. Inštalácia a aktualizácie sú zdarma. Kód a štruktúra databázy je vlastníctvom spoločnosti vyvíjajúcej túto RSS, dáta vlastníctvom použivateľa.

Aplikácia RSS funguje na princípe prevolávania API ostatných aplikácií RSS na základe adries aplikácií RSS ostatných uživateľov získaných zo stránky RSS uložených spolu s príspevkami a reakciami v databáze. Používatelia môžu publikovať verejne ale aj súkromne, k čomu je potrebné mať pri použivateľovi uvedený tajný kód, ktorý získame od sledovaného používateľa.

Princíp fungovania (základné termíny):

 • Stránka RSS - napríklad www.rssiet.sk - obsahuje registráciu používateľa, ktorý si pri registrácii definuje:
  • svoj server, kde má umiestnenú aplikáciu RSS
  • ďalšie profilové informácie ako meno, priezvisko, lokalita atď. na základe ktorých ho bude možné nájsť v aplikácii RSS
  • registrácia je na základe emailu a hesla, ktoré si používateľ zvolí
 • Webový server - napríklad www.jozco.cz, kde je umiestnená webová aplikácia RSS
  • sama sa updateuje zo stránky RSS (viď vyššie) /podobne ako WordPress/
  • pristupuje do databázy, v ktorej sú uložené:
   • vlastné príspevky či reakcie
   • webové adresy servrov iných používateľov vďaka ktorým aplikácia cez API rozhranie sťahuje ich príspevky, či reakcie
    • webové adresy servrov iných používateľov používateľovi aplikácia RSS dohľadá zo stránky RSS
     • existuje možnosť, že by profilové informácie vôbec nemuseli byť na stránke RSS a dohľadali by sa pomocou známych vyhľadávačov, len by tam asi bola nejaká doba, kým si dedikovanú podstránku aplikácie RSS naindexuje